Search This Blog

Wednesday, May 29, 2013

PERTUBUHAN EKSTREMIS KAUM : SIAPA SEBENARNYA

Dr MiM: BUANG MASA LAYAN PERTUBUHAN EKSTREMIS KAUM INI!!: Sebelum ini, pertubuhan Hua Zhong dan Dong Zong menyibuk dengan mendakwa 'kekurangan' Datuk Mary Yap yang tidak memahami bahasa Mand...

No comments: