Search This Blog

Wednesday, February 15, 2012

ADUAN - BATASAN DAN KESAN PENGURUSAN


  1. Pada minggu kedua Februari 2012, tempat saya bekerja telah menerima satu email dari seorang yang amat besar jawatannya di Malaysia. Email itu adalah berdasarkan satu email dari orang kecil yang dikemukakan kepada beliau. Apabila menerima email daripada orang besar, maka isu yang kecil daripada orang kecil telah menjadi isu yang amat besar.
  2. Dalam menangani isu tersebut, beberapa buah organisasi lain telah diminta untuk membantu organisasi saya. Malah, organisasi saya telah diminta untuk merombak segala-galanya yang telah dibina selama 12 tahun dan telah menelanja belanja jutaan ringgit.
  3. Sebagai pengurusan peringkat pertengaha, saya akur dengan semua arahan. Malah, saya juga merasakan produk yang dihasilkan oleh organisasi saya perlu dibina semula secara total. Namun, istilah pembinaan semula itu sebenarnya memerlukan satu definisi yang amat jelas.
  4. Berdasarkan aduan tersebut, semua organisasi yang terlibat tidak langsung mahu mengkaji masalah sebenar yang melanda pengadu. Walhal, sentiasa ada 2 faktor, sebelum sesuatu aduan dibuat.
  5. Faktor utama adalah faktor dalaman pengadu atau organisasi pengadu. Produl yang digunapakai adalah produk berkaitan ICT. Maka, pengadu sendiri adalah unsur utama jika berlaku kelemahan penggunaan kepada produk ini.
  6. Sebagai contoh, jika pengadu lemah dalam menggunakan ICT yang sophisticated, maka sebarang produk ICT akan merupakan punca kegagalan ICT kepada pengadu. Begitu juga, jika keseluruhan organisasi pengadu 'buta ICT' atau 'rabun ICT', maka seluruh entiti organisasi itu akan menjadi 'buta dan pekak' terhadap ICT.
  7. Faktor kedua adalah faktor luaran. Sistem ICT amat memerlukan penyediaan infrastruktur yang bukan sahaja memadai, malahan melangkaui keperluan semasa. Kegagalan stakeholder dalam menyediakan kemudahan ini, akan menyebabkan produk yang dihasilkan 'hilang makna' secara total.
  8. Mengatasi faktor luaran ini memerlukan perbelanjaan yang besar. Maka, organisasi saya tidak mampu menyediakan peruntukan ini. Maka isu yang sedang melanda ini akan terus kekal dan menghantui seluruh entiti dalam organisasi saya.
  9. Aduan yang tidak diperiksa ini sebenarnya telah menyebabkan 'tsunami' kecil dalam pengurusan dalam organisasi saya. Pastilah, 'tsunami' ini menyebabkan operasi harian terganggu. Setidak-tidaknya, emosi pengurusan atasan dan orang lama yang menghasilkan produk ini sedikit 'terpukul'.
  10. Sebagai warganegara, saya ingin melihat, aduan bukan lagi menjadi saluran yang betul dalam memperbaiki sesuatu. Sebaliknya, kerjasama dan kaloborasi akan menjadi pentas penting dalam menyelesaikan semua masalah. ADIOS

No comments: