Search This Blog

Wednesday, February 1, 2012

KAJIAN SEMULA SBPA - SATU KEWAJARAN


  1. Assalamualaikum kepada semua pembaca. Maafkan saya kerana menutup seketika laluan ke blog ini untuk satu tugasan khas yang amat penting. Harapan saya anda terus membaca blog ini. Untuk itu, saya ucapkan terima kasih atas sokongan anda kepada blog ini.
  2. Mari kita bicara soal SBPA. Kajian semula. Kenapa dan mengapa? Apakah siknifikan kajian semula ini dalam perkhidmatan awam di Malaysia? Apakah manfaat yang bakal diperolehi oleh penjawat awam dari tugasan yang memakan masa 4 bulan ini? SATU RAMALAN...
  3. SBPA sebenarnya mempunyai hasrat yang murni. Hasrat murni selalunya memakan masa yang lama untuk direalisasikan. Sekurang-kurangnya 3 tahun. Kerana itu, perlaksanaan secara tergesa-gesa akan menyebabkan SBPA' lebih hodoh dari yang hodoh'. Kerana itu, SBPA perlu di'make-up' semula supaya SBPA menjadi 'lebih jelita dari yang jelita'.
  4. Isu utama adalah perbezaan kanaikkan gaji yang amat besar, bukan sahaja dari segi jumlah, bahkan dari segi peratusan. Jumlah akan menjadi kritiria yang boleh diterima, malangnya peratusan akan menjadi faktor yang tidak boleh diterima oleh sesiapa sahaja.
  5. Sebagai contoh, jika kumpulan pelaksanan menerima 10% kenaikkan gaji yang membawa nilai RM40, dan kumpulan Premier juga menerima 10% kenaikkan gaji yang bernilai RM500, isu ini tidak akan timbul. Walaupun berbeza RM460. Ada nilai keadilan dalam perbezaan tersebut. Adil dari segi peratusan.
  6. Sebaliknya, jika kumpulan pelaksanan menerima 20% kenaikkan yang bernilai RM80, sedangkan kumpulan Premier menerima 100% kenaikkan yang bernilai RM5000, maka semua orang akan melenting. Ramai yang akan rasa, ada kumpulan yang cuba mengambil kesempatan dari sistem yang kononnya ditambahbaik. Bila ramai yang menentang, maka kewajaran untuk mengkaji semula akan menjadi satu keperluan.
  7. Isu kedua pula hanya dilihat oleh pegawai sumber manusia. Iaitu isu mengenai perubahan perjawatan berdasarkan kenaikkan pangkat KUP lebih 15 tahun. Dengan terlaksananya SBPA, hampir 50% penjawat awam akan menerima kenaikkan pangkat. Golongan ini akan secara automatik menerima kanaikkan gaji yang besar. Namun, HR akan menghadapi masalah dalam menyusun semula organisasi masing-masing. Dari sudut ini, kajian semula SBPA menjadi satu keperluan yang amat kritikal.
  8. Seterusnya isu bersara, sama ada wajib atau pilihan. Bagi penjawat awam yang memilih atau akan bersara di antara Januari hingga April 2012, persaraan mereka akan sukar diproses. SSM atau SBPA menjadi pilihan yang salah untuk kes persaraan ini. Lebih malang lagi, jika tidak ada satu agensi pun yang boleh memberi kata putus untuk persaraan ini. Faktor ini akan menyebabkab kajian semula SBPA sebagai sesuatu yang paling tidak wajar.
  9. SBPA sebenarnya memang telah dilaksanakan mulai 01 Januari 2012. Kajian semula ini lebih bersifat penambahbaikkan. Isu di sini adalah terminologi 'penambahbaikkan' itu sendiri mempunyai maksud yang sangat komplikated. 
  10. Justeru, untuk mengatasi masalah ini, Jawatankuasa yang dibentuk perlu menjelaskan apakah maksud sebenar 'penambahbaikkan' ini kepada 1.4 juta penjawat awam. 

No comments: